La Sofia Varona Klioukina sempre ha sentit fascinació per la psicologia. De ben petita, observant com es comportaven les persones del seu voltant; més tard, a l’escola, quan estudiava teatre i el seu professor, que era actor i psicòleg, feia servir les dues àrees per ensenyar a actuar; i ara, fent recerca cursant el doctorat en el programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació.

La inquietud per fer recerca li va néixer durant el màster en veure que molts estudiants en etapa escolar no troben el sentit a estudiar, que el que aprenen a l’escola està allunyat del que experimenten en el seu dia a dia fora de les aules. La Sofia defensa que les noves tecnologies podrien facilitar que els infants i joves trobessin l’interès a aprendre i que, utilitzades de la manera adequada, podrien suposar una eina molt important per nodrir el sistema educatiu d’estratègies per personalitzar l’aprenentatge.

El confinament li va fer replantejar la seva recerca, ja que les noves tecnologies van prendre un paper principal en l’àmbit de l’educació. La virtualitat va substituir la presencialitat a marxes forçades, sense tenir les eines i/o l’assessorament per fer-ho de la millor manera. Així que va decidir estudiar el tipus d’ús que es fa d’aquestes tecnologies, i com això està impactant en l’ensenyament i l’aprenentatge. Identifica i analitza experiències reals per poder proporcionar informació útil a les escoles, als equips docents i que això permeti prendre decisions més conscients a nivell governamental.

El motor principal que la fa seguir fent recerca és el fet que els descobriments científics ofereixen solucions als reptes als quals s’enfronta la societat, millorant la vida de les persones; però també l’ambient de col·laboració i compromís dins el seu grup de recerca.

En l’àmbit personal, gaudeix endinsant-se a la natura, viatjant i coneixent llocs nous; i també de la lectura, la dansa i, sobretot, del teatre, on hi troba la pau.

Sofia Adanovna Varona Klioukina

Facultat de Psicologia

Grup de Recerca i Interacció i Influència Educativa (GRINTIE)