Productions
Author/s  Title  Type  Year 

Complete reference:

Coll, C. (2020). Reflexions de César Coll sobre la personalització dels aprenentatges. Conferència impartida en el marc de les reunions del grup de treball del Consell Escolar de Catalunya de preparació a la XXVIII Jornada de reflexió – Un nou present educatiu. Barcelona, 10 de novembre.

Consulted on 24-01-2021 in https://youtu.be/fzR3au7aiBw

Read more »

Consulted on 24-01-2021 in https://youtu.be/fzR3au7aiBw

Read more »


twitter  facebook  connotea  delicious

Author/s Title Type Year Links
Coll, C. Reflexions de César Coll sobre la personalització dels aprenentatges. + Conference 2020

     Results: 1-1 of 1