Produccions
Autor/s  Títol  Tipus  Any 

Referència completa:

Coll, C. (2019). Personalització de l’aprenentatge i ecosistema educatiu local. Conferència impartida en el XXXI Fòrum Local d’Educació. L’ecosistema educatiu local: un espai de personalització de l’aprenentatge. Barcelona, 12 de desembre de 2019.

Consultat el 01-06-2020 en http://psyed.edu.es/archivos/grintie/Coll_2019_PersonalitzacioAprenentatgeEcosistemaEducatiuLocal.pdf

Llegir més »


twitter  facebook  connotea  delicious

Referència completa:

Coll, C. (2016). La personalització de l’aprenentatge escolar. El què, el per què i el com d’un repte indefugible.  A J. M. Vilalta (Dr.). Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari d’Educació 2015.  Barcelona: Fundació Bofill.

Consultat el 01-06-2020 en http://www.fbofill.cat/sites/default/files/RepteseducacioCatalunya.Anuari2015_041016.pdf

Llegir més »


twitter  facebook  connotea  delicious

Autor/s Títol Tipus Any Enllaços
Coll, C. Personalització de l’aprenentatge i ecosistema educatiu local. + Conferència 2019
Coll, C. La personalització de l’aprenentatge escolar. El què, el per què i el com d’un repte...+ Capitol de llibre 2016

     Resultats: 1-2 de 2