Innovació
Dades del projecte

Sistema integrat d'avaluació continuada i participativa. Pràctica de la retroacció en tasques d'escriptura col.laborativa.

Investigador principal: Teresa Mauri, Rosa María Colomina i María José Rochera.

Equip de recerca:
César Coll
Inés de Gispert
Fco. Javier Onrubia
Anna Engel
Alfonso Bustos
Anna Ginesta
Marc Clarà
Ana Remesal

Font de financiació: Vicerectorat de Política Docent i Científica – Programa de Millora i Innovació Docent- Universitat de Barcelona

Referència: 2011PID-UB/30

Data d'inici: 2011
Data de finalització: 2013

« Tornar al llistat anterior

Resum

Aquest projecte es proposa elaborar un sistema integrat d’avaluació continuada centrat en l’ús de laretroacció o feedback participatiu en tasques d’escriptura col•laborativa que faciliti el seguiment, el control i la reorientació o millora del propi aprenentatge individual i de grup.

Les tasques d’escriptura col•laborativa són molt habituals en la docència universitària; no obstant els alumnes necessiten de suport per utilitzar l’escriptura i la col•laboració com a eines d’elaboració del coneixement.

L'aportació específica de la proposta d'innovació radica en sistematitzar els nivells, les característiques, condicions i instruments per una práctica participativa de la retroacció en una tipologia de tasques d'una alta potencialitat per afavorir aprenentatges profunds en els estudiants.

El projecte es desenvolupa en els Ensenyaments de Grau de Mestre en Educació Primària i Grau de Mestre en Educació Infantil en dos grups classe de l’assignatura de Psicologia de l’Educació Primària i dos grups classe de l’assignatura da Psicologia de l’Educació Infantil. El nombre total d’estudiants implicats en la innovació serà de 240,...(+)