Investigació
Dades del projecte

Tasques d’escriptura col•laborativa en Moodle: Anàlisi de l’impacte de la innovació docent en la gestió autònoma de la tasca i en l’elaboració del significat

Investigador principal: Teresa Mauri

Equip de recerca:
GRINTIE

Font de financiació: Universitat de Barcelona

Referència: 1002-23

Data d'inici: 2010
Data de finalització: 2012

« Tornar al llistat anterior

Resum

El projecte proposa un estudi quasi-experimental de les ajudes prestades per professors universitaris destinades a la col•laboració dels estudiants en una tasca d’escriptura conjunta a través de la plataforma Moodle. A més d’un grup control, es consideren dos valors diferents per a la variable independent: les ajudes destinades a la gestió de la tasca i les ajudes destinades a la gestió del significat. El projecte consta d’un estudi pilot en el que es consideren quatre petits grups de treball (4-5 estudiants) d’una assignatura de l’ensenyament de Mestre de la Universitat de Barcelona, i d’un estudi més ampli en el que es consideraran dues assignatures d’aquest mateix ensenyament, en les quals s’estudiaran uns 5-6 petits grups de treball a cada una.
El projecte sorgeix com a conseqüència dels resultats d’un projecte anterior, en els quals es feia patent la necessitat de reforçar les ajudes “durant” els processos d’escriptura col•laborativa on-line, no tant en relació a les diferents versions dels productes (textos), sinó sobretot en relació al procés de construcció conjunta tant des del punt de vista de la col•laboració entre els...(+)