Investigació
Dades del projecte

Pautes per a l'anàlisi de la intervenció en entorns d'aprenentatge virtual: dimensions rellevants i instruments d'avaluació

Investigador principal: Elena Barberà (Universitat Oberta de Catalunya) y Teresa Mauri Majós (Universitat de Barcelona)

Equip de recerca:
Grup GRINTIE (Universitat de Barcelona): César Coll, Rosa Colomina, Javier Onrubia, María José Rochera, Inés de Gispert, Marc Lafuente, Rosa Mayordomo, Mila Naranjo, Ana Remesal, Teresa Segués

Grup EDUS (Universitat Oberta de Catalunya): Toni Badia, Anna Espasa, Carles Sigalès

Font de financiació: Convocatoria de Proyectos 2002 de l'Internet Interdisciplinary Institut (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Resolución de 17 de abril de 2002

Referència: NR2245

Data d'inici: 2002
Data de finalització: 2003

« Tornar al llistat anterior

Resum

La finalitat principal de la investigació és l'elaboració i validació d'instruments d'anàlisi de la qualitat educativa en entorns formals d'ensenyament-aprenentatge que utilitzen formes d'interacció no presencials amb el suport de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. Per aconseguir aquesta finalitat ens proposem els objectius específics següents:

- fonamentar teòricament i metodològicament l'elaboració d'instruments d'anàlisi dels entorns electrònics d'ensenyament-aprenentatge que afavoreixin la seva comprensió;
- identificar i caracteritzar les dimensions d'anàlisi rellevants que formin part dels instruments per a l'estudi dels processos de construcció del coneixement en entorns formals no presencials d'ensenyament-aprenentatge;
- elaborar aquests instruments d'acord amb les dimensions establertes en coherència amb la perspectiva teòrica de partida;
- validar les dimensions i els instruments tot perfeccionant-los d'acord amb els resultats de la seva aplicació experimental en l'estudi de casos concrets de processos de construcció del coneixement en entorns educatius formals.

El disseny metodològic de la investigació respon a...(+)