Investigació
Dades del projecte

Ajudar a aprendre en xarxes electròniques de comunicació asincrònica escrita: la presència docent i les funcions del professor en els processos de construcció del coneixement

Investigador principal: César Coll (Universidad de Barcelona) y Elena Barberà (Universitat Oberta de Catalunya)

Equip de recerca:
Grupo GRINTIE, Universitat de Barcelona: Alfonso Bustos, Rosa Colomina, Anna Engel, Marc Lafuente, Teresa Mauri, Rosa Mayordomo, Mila Naranjo, Javier Onrubia, Ana Remesal, María José Rochera.

Grupo EDUS, Universitat Oberta de Catalunya: Magí Almirall, Laia Canet, Antoni Badia, Anna Espasa, Elisabet Galindo, Teresa Guasch, Carles Sigalès.

Font de financiació: Ministerio de Ciencia y Tecnología

Referència: Proyecto coordinado SEJ2004-07658-C02-01

Data d'inici: 2004
Data de finalització: 2007

« Tornar al llistat anterior

Resum

Els entorns electrònics d'aprenentatge basats en la utilització d'eines de comunicació asíncrona escrita són presentats sovint com escenaris idonis per a l'aprenentatge autodirigit i el desenvolupament de processos formatius que es recolzen en l'autonomia dels estudiants. Sense qüestionar el protagonisme de l'aprenent i la seva contribució decisiva al procés d'aprenentatge, alguns treballs recents han cridat l'atenció i aportat evidència empírica sobre la importància de les ajudes del professor i dels companys perquè els estudiants puguin progressar en el seu aprenentatge en aquest tipus d'entorns. S'ha obert així una nova i prometedora línia d'investigació orientada a l'estudi de la presència docent, entesa com el conjunt d'actuacions dirigides a facilitar i promoure els processos comunicatius i cognitius dels participants.

En aquest marc, el projecte té com finalitat principal estudiar les manifestacions de la presència docent en quatre tipus d'activitats d'aprenentatge -fòrums de conversa, fòrums de debat, treballs en grup cooperatiu i treballs individuals- habituals en els entorns electrònics basats en la comunicació...(+)