Investigació
Dades del projecte

Adquisició de les competències d’autorregulació i col•laboració en contextos d’ensenyament- aprenentatge de qualitat centrats en l’alumne i mediats per les TIC

Investigador principal: Teresa Mauri

Equip de recerca:
Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació (GIDPE) César Coll (coord.), Alfonso Bustos, Marc Clarà, Rosa M. Colomina, Anna Engel, Anna Ginesta, Inés de Gispert,Mila Naranjo, Javier Onrubia, Ana Remesal, M. José Rochera, M. Teresa Segués

Grup d'Innovació en Ecologia (GIE): Maria Rieradevall (coord.), Xavier de Pedro, Pilar López, Biel Obrador, Teresa Vegas

Grup d'investigació i innovació docent en Llengua i Lliteratura (GRIDLlL): Catalina Martínez (coord.), Glòria Bordons, Elisabet Costa, Dolors Font, Beatriu Guarro, Joan Manuel, Rosa Sayós, Francina Torras

Font de financiació: ICEB - Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat

Referència: B0601-05

Data d'inici: 2006
Data de finalització: 2008

« Tornar al llistat anterior

Resum

Les competències d’autorregulació i de col•laboració són fonamentals en la immensa majoria de camps professionals i, per tant, també en la majoria de les titulacions universitàries. Tant l’una com l’altre són cada vegada més necessàries en el desenvolupament de qualsevol tasca professional, essent per això necessari entendre com es construeixen i com es poden potenciar.

La finalitat d’aquest projecte és aprofundir en la comprensió de la construcció d’aquestes dues competències en el marc de diferents titulacions universitàries i de com la mediació de les TIC pot potenciar-la. Per tal d’assolir aquesta finalitat, es proposa l’estudi de tres casos d’innovació docent que tenen lloc en diferents ensenyaments de la Universitat de Barcelona –Formació del professorat, Ecologia, Biologia. En tots tres casos es posa en marxa una innovació, basada en les TIC, destinada a promoure l’aprenentatge de les competències d’autorregulació (individual i grupal) i de col.laboració. En cada cas s’analitza la innovació i el seu impacte en el desenvolupament d'aquestes competències, per tal de comprendre’n el procés de construcció, el paper del...(+)