Investigació
Dades del projecte

Tasques d’escriptura col·laborativa en l’ensenyament mediades per la plataforma Moodle. Anàlisi del seu impacte en la docència i les pràctiques d’avaluació del professorat universitari

Investigador principal: Teresa Mauri

Equip de recerca:
Alfonso Bustos
Marc Clarà
Rosa M. Colomina
Anna Engel
Ana Ginesta
Inés de Gispert
Mila Naranjo
Javier Onrubia
Ana Remesal
M. José Rochera
M. Teresa Segués

Font de financiació: ICEB - Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat

Referència: A0801-16

Data d'inici: 2008
Data de finalització: 2010

« Tornar al llistat anterior

Resum

Una de les tasques més habituals en els processos d’ensenyament i aprenentatge a la universitat és l’elaboració de textos escrits de manera col•laborativa. En els últims anys, l’ús de la plataforma Moodle s’ha generalitzat i els professors i els alumnes disposen de noves eines de recolzament a la tasca d’escriptura col•laborativa com, per exemple, el wiki o l’espai de fòrum amb grups separats. L’ús d’aquestes eines modifica els processos de construcció conjunta del coneixement basats en l’escriptura col•laborativa, convertint-los en una activitat d’aprenentatge de característiques poc conegudes o, al menys, diferents de les habituals.

En aquest marc, el objectius del projecte són:
1. Identificar models d’actuació docent en l’exercici de la influència educativa en tasques d’escriptura col•laborativa amb Moodle.
2. Elaborar i contrastar una proposta de rúbrica per avaluar la construcció conjunta del coneixement en l’escriptura col•laborativa amb Moodle.
3. Donar indicacions que contemplin l'ús de les rúbriques per millorar la influència educativa del professor en aquesta activitat.
..(+)