Investigació
Dades del projecte

La construcció col·laborativa del coneixement en entorns digitals basats en la comunicació assincrònica escrita: modalitats i distribució de l'ajuda educativa entre els participants

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Alfonso Bustos
Marc Clarà
Rosa M. Colomina
Anna Engel
Ana Ginesta
Inés de Gispert
Teresa Mauri
Mila Naranjo
Javier Onrubia
Ana Remesal
M. José Rochera
M. Teresa Segués

Font de financiació: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. Dirección General de Programas y Transferencia de Conocimiento

Referència: EDU2009-08891

Data d'inici: 2010
Data de finalització: 2013

« Tornar al llistat anterior

Resum

La finalitat d'aquest projecte és contribuir a la comprensió dels processos d'influència educativa que operen en activitats d'aprenentatge col•laboratiu en entorns digitals basats en la comunicació assincrònica escrita, així com analitzar el seu impacte sobre el desenvolupament i els resultats d'aquest tipus d'activitats.

Amb continuïtat amb els plantejaments i resultats d'investigacions prèvies de l'equip, el punt de partida del projecte és que els processos de construcció col•laborativa del coneixement estan associats a una distribució de les formes d'ajuda i recolzament a l'aprenentatge entre tots els participants, és a dir, a un fenomen de "presència docent distribuïda".

Aquest concepte està a la base dels dos objectius específics que concreten la finalitat del projecte: (1) identificar les manifestacions de la presència docent en les contribucions dels participants i analitzar les seves relacions amb l'evolució i els resultats dels processos de construcció col•laborativa del coneixement en les activitats estudiades; i (2) establir perfils individuals i indicadors grupals de participació i connectivitat associats a modalitats i nivells...(+)