Innovació
Dades del projecte

Millorar l’aprenentatge autònom potenciant l’atribució de sentit dels estudiants de Psicologia de l’Educació dels ensenyaments de mestre.

Investigador principal: Rosa Maria Colomina

Equip de recerca:
Mónica Aldana
Ana Anton
Pilar Caballero
Rosa Maria Colomina
Anna Engel
Anna Ginesta
Marta Gracia
Tania Gri
Esther Nadal
Judit Oller
Glòria Rigol
Maria José Rochera
Ana Remesal
Claudia Portilla
Núria Viñoles
Horacio Vidosa

Font de financiació: Vicerectorat de Política Docent i Científica – Programa de Millora i Innovació Docent- Universitat de Barcelona

Referència: 2019PID-UB/031

Data d'inici: 2019
Data de finalització: 2022

« Tornar al llistat anterior

Resum

Malgrat els esforços realitzats pel professorat universitari en els darrers 30 anys per millorar l’aprenentatge autònom dels estudiants, aquest continua essent un dels reptes actuals en l’educació superior. Els canvis introduïts en l’aprenentatge com a conseqüència de la societat de la informació i la comunicació, i l’enfocament competencial de la formació universitària exigeixen noves conceptualitzacions i noves actuacions docents per millorar els aprenentatges.

En concret en aquest projecte, es pren com a finalitat la millora de la participació activa de l’estudiant, de la seva implicació en l’aprenentatge, des de la perspectiva de la personalització de l’aprenentatge (Coll 2018), mitjançant la consecució dels següents objectius:

1. Millorar la implicació de l’estudiant, i el seu seguiment, mitjançant l’ús d’instruments per a l’aprenentatge autònom que s’utilitzaran en el marc més ampli d’activitats d’aprenentatge i d’avaluació. Això comportarà elaborar un sistema d’ajudes a la reflexió sobre el propi aprenentatge individual i de grup amb suport de la tecnologia.
2. Millorar la implicació dels estudiants en el seu...(+)