Investigació
Dades del projecte

Ajudar a reflexionar la pràctica: construcció del coneixement professional en el practicum

Investigador principal: Teresa Mauri Majós

Equip de recerca:
Marc Clarà
César Coll
Rosa M. Colomina
Anna Engel
Ana Ginesta
Inés de Gispert
Javier Onrubia
Ana Remesal
M. José Rochera

Font de financiació: ICEB - Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat

Referència: REDICE-40840560

Data d'inici: 2013
Data de finalització: 2014

« Tornar al llistat anterior

Resum

Els objectius que es volen assolir son:

1. Identificar algunes formes d’interacció i d’ús de la parla per part dels tutors
d’universitat que semblen contribuir a promoure, donar suport i orientar la
reflexió sobre la pràctica professional d’aquests estudiants en una direcció que
afavoreixi la construcció del seu coneixement professional i l’establiment de
relacions entre aquest coneixement i el seu coneixement acadèmic.

2. Avaluar l’impacte en l’aprenentatge i la satisfacció dels estudiants d’un conjunt
específic d’activitats i pautes d’actuació dissenyades per promoure, donar suport
i orientar la reflexió sobre la pràctica professional entre estudiants de practicum
dels ensenyaments de mestre i els seus tutors d’universitat...(+)