Innovació
Dades del projecte

Creació d’un instrument docent de visualització per al control i millora de les accions d’ensenyament i aprenentatge en cursos online

Investigador principal: Ana Remesal

Equip de recerca:
César Coll
Teresa Mauri
Javier Onrubia
Mª José Rochera
Rosa Mª Colomina
Anna Engel
Marc Clarà
Alfonso Bustos
Inés De Gispert
Anna Ginesta
Marta Arias
Oriol Pla

Font de financiació: Vicerectorat de Política Docent i Científica – Programa de Millora i Innovació Docent- Universitat de Barcelona

Referència: 2012 PID-UB005

Data d'inici: 2012
Data de finalització: 2013

« Tornar al llistat anterior

Resum

En les últimes dècades han proliferat els estudis de l’aprenentatge col·laboratiu assistit per ordinador en contextos virtuals (CSCL). Associat a això està el desenvolupament de nombrosos instruments de visualització de la participació en aquests espais virtuals, guiat per la premissa de què una major conscienciació de la quantitat i tipus de participació incideix positivament a l’ increment tant de la quantitat com del tipus de participació. No obstant, la majoria d’aquests instruments presenten diverses limitacions oferint captures d’informació exclusivament (a) quantitativa, (b) instantània, perdent la progressió cronològica de la activitat, i (c) limitada a espais concrets de discussions concretes en forums acotats, obviant que l’activitat en cursos virtuals pot tenir lloc en múltiples espais simultàniament i en paral·lel. El projecte que tindrà por resultat el disseny d’un aplicatiu informàtic que crearà informes de activitat multi-espai i multi-activitat, seguin un criteri cronològic per a facilitar la intervenció de guia per part del tutor/instructor virtual. El projecte es porta a terme en col·laboració amb membres de la Universitat...(+)