Innovació
  • 2014-2015 L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrum
  • 2014-2015 L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre
  • 2012-2013 Creació d’un instrument docent de visualització per al control i millora de les accions d’ensenyament i aprenentatge en cursos online
  • 2012-2013 Desenvolupament de competències de col·laboració: suport a la regulació emocional per a l’aprenentatge col·laboratiu mitjançant dispositiu electrònic de feedback visual.
  • 2011-2013 La utilització dels Espais Personals de Treball i Aprenentatge -EPTA- en la formació universitària
  • 2011-2013 Sistema integrat d'avaluació continuada i participativa. Pràctica de la retroacció en tasques d'escriptura col.laborativa.
  • 2010-2011 L'ús del mòdul"feedback" del Moodle per a l'avaluació amb rúbriques

1 2 següent » (15 resultats)

2019-2023

Millorar l’aprenentatge autònom potenciant l’atribució de sentit dels estudiants de Psicologia de l’Educació dels ensenyaments de mestre. (+)

Innovació