Reconeixement de Grup Innovació Docent Consolidat

En una nova convocatòria del Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), impulsado por el Vicerectorat de Política Docent de la Universitat de Barcelona, el grup GIDPE aconsegueix de nou al 2022 el reconeixement de Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

El grup GIDPE està entre els 40 GIDC que rebran ajut econòmic anual per part del Vicerectorat com a conseqüència de la puntuació obtinguda en el procés d'acreditació.

S’entenen com a grups d’innovació docent de la Universitat de Barcelona a aquells grups de docents constituïts amb la finalitat de generar i mantenir iniciatives d'innovació docent en el seu context mitjançant el desenvolupament de projectes d'innovació docent i la difusió dels seus resultats i activitats.

Les actuacions del grup s'orienten a l'assoliment dels objectius específics definits pel propi grup i s'ajusten a les línies d'innovació docent establertes pel VRPD.

  • El XI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació