L’estat de l’educació a Catalunya

Dirigida per César Coll i Bernat Albaigés, la publicació ofereix un diagnòstic exhaustiu de la realitat de l’educació a Catalunya i situa els principals desafiaments i opcions de millora que té per davant el nostre sistema educatiu.

El conjunt d’anàlisis fetes permet arribar a tres conclusions. En primer lloc, en la darrera dècada, s’han produït millores significatives en els indicadors de promoció i permanència en el sistema educatiu. Tanmateix, en els darrers cinc anys, aquestes millores s’han estancat o estan revertint-se.

En segon lloc, hi ha tres topalls que expliquen aquest estancament i impedeixen la millora de l’èxit educatiu: la persistència de desigualtats educatives en l’accés a les oportunitats educatives dins i fora de l’escola; una inversió educativa encara insuficient i inequitativa, que impedeix la gratuïtat real dels ensenyaments; uns currículums poc actualitzats i excessivament rígids, que deixen poc marge als docents per tal d’adaptar-los a les necessitats dels alumnes i personalitzar els aprenentatges.

Finalment, per trencar el sostre de millora calen polítiques d’equitat que ajustin tots els recursos a les necessitats reals del sistema i acompanyin l’alumnat, especialment el més vulnerable, al llarg de les seves trajectòries personals d’aprenentatge.

  • El XI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació