Per què i per a què personalitzar l’aprenentatge escolar?

Reflexions de César Coll sobre la personalització dels aprenentatges. Conferència impartida en el marc de les reunions del grup de treball del Consell Escolar de Catalunya de preparació a la XXVIII Jornada de reflexió – Un nou present educatiu. Barcelona, 10 de novembre de 2020.

- Per què i per a què personalitzar l’aprenentatge escolar?
- Què vol dir personalitzar l’aprenentatge escolar
- Com avançar cap a la personalització de l’aprenentatge escolar?
- Per acabar: algunes idees clau

  • El XI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació