Cmap Tool Server
   Entrar


Novak i Gowin (1988) descriuen l'elaboració de mapes conceptuals com una activitat creativa en la qual l'estudiant ha de fer un esforç per aclarir significats, identificant els conceptes importants i les seves relacions dintre d'un domini específic de coneixement.

Des del punt de vista de la seva potencialitat per a l'aprenentatge, tres característiques diferencien els mapes conceptuals d'altres recursos gràfics:

1. Exigeixen determinar quins són els conceptes més rellevants;
2. S'estructuren jeràrquicament
3. Representen les relacions significatives entre conceptes en forma de proposicions, de manera que dos o més conceptes relacionats per un vincle etiquetat formen una unitat semàntica.

El Institute for Human and Machine Cognition(IHMC) ha estat desenvolupant CmapTools (Canyes et al., 2004), un entorn per a facilitar la construcció col·laborativa de mapes conceptuals. El mapa conceptual es converteix en “l'artefacte” sobre el qual es porta a terme la col·laboració, i el resultat de la col·laboració queda plasmat en el mapa construït. L'arquitectura distribuïda del sistema facilita mitjançant un sistema de permisos (“permís d'anotació”: permet comentar en el mapa però no modificar-lo; “permís d'escriure”: permet modificar el mapa; o permís de només llegir) que es puguin compartir els mapes conceptuals i col·laborar en la seva construcció.

Principals funcionalitats:
· Multimèdia: mitjançant senzilles operacions d'arrossegar i deixar es poden inserir nodes de text i de tot tipus de mitjans (imatges, vídeos, pàgines Web, documents, presentacions, etc.), i fins i tot altres mapes conceptuals prèviament construïts.
· Col·laboració sincrònica: els usuaris poden modificar el mapa concurrentment comunicant-se a través d'una finestra de xat.
· Col·laboració asincrònica: les anotacions (Annotate) a manera de comentaris puntuals tipus post-it i les llistes de discussió (Discussió Threads) permeten iniciar un diàleg asincrònic sobre qualsevol node o enllaç del mapa.
· Sopes de Coneixement (Knowledge Soups): possibiliten la col·laboració a nivell de proposicions, durant la construcció dels seus mapes conceptuals individuals els estudiants poden fer públiques les seves proposicions per a compartir-les i discutir-les amb altres estudiants.