Innovació
Dades del projecte

L'anàlisi de casos en format semipresencial: una alternativa per millorar l'aprenentatge del alumnat en l'àmbit de la psicologia de l'educació

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Equipo de investigación de la Universidad de Barcelona
Rosa M. Colomina Álvarez
Inés de Gispert Pastor
Teresa Mauri Majós
Rosa M. Mayordomo Saíz
Javier Onrubia Goñi
M. José Rochera Villach
M. Teresa Segués Morral

Equipo de investigación de la Universidad Rovira i Virgili
M. Dolors Garcia Olalla
Emília Mola Ramos
Enric Valls Giménez

Font de financiació: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, DURSI. Generalitat de Catalunya

Referència: 237MQD2002

Data d'inici: 2002
Data de finalització: 2003

« Tornar al llistat anterior

Resum

L'objectiu del projecte és millorar, mitjançant l'adopció d'una metodologia d'anàlisi de casos i amb el suport de les TIC, els processos d'ensenyament i aprenentatge de les assignatures troncals de Psicologia de l'educació (Psicologia, UB), Psicologia de l'educació escolar i de la instrucció (Formació del professorat, UB), Psicologia de l'educació (Formació del professorat, URV) i Psicologia de l'educació infantil (Formació del professorat, URV).

Aquest objectiu es concreta en:

- el disseny instruccional dels crèdits pràctics de les assignatures implicades a partir de la metodologia d'anàlisi de casos;

- la implementació en línia dels casos elaborats, de manera que els crèdits pràctics de les assignatures implicades puguin ser cursades pels alumnes de forma no-presencial o semi-presencial;

- la millora de la satisfacció i del rendiment dels alumnes que cursen els crèdits pràctics d'acord amb la nova metodologia i modalitat proposada...(+)