Innovació
Dades del projecte

L'ensenyament de Psicologia de l'Educació des de la perspectiva de la convergència europea: una proposta basada en el treball de l'alumne i en l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Rosa M. Colomina Álvarez
Inés de Gispert Pastor
Teresa Mauri Majós
Rosa M. Mayordomo Saíz
Javier Onrubia Goñi
M. José Rochera Villach
M. Teresa Segués Morral
Gemma Aguado Román
Anna Engel Rocamora
Eva Gea Santiago
Marc Lafuente Martínez

Font de financiació: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, DURSI. Generalitat de Catalunya

Referència: 2003MQD00149

Data d'inici: 2004
Data de finalització: 2005

« Tornar al llistat anterior

Resum

El projecte pretén adaptar l'ensenyament de diferents assignatures troncals de l'àmbit de la Psicologia de l'educació als canvis que comporten els crèdits europeus, mitjançant metodologies centrades en l'alumne i en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb la finalitat última d'augmentar la significativitat de l'aprenentatge dels alumnes en aquestes assignatures.

Aquesta finalitat es concreta en:

- el re-disseny instruccional dels crèdits teòrics de les assignatures implicades d'acord amb estratègies metodològiques centrades en el treball de l'alumne, com l'anàlisi de casos i l'aprenentatge basat en problemes;

- la utilització de les TIC per a afavorir el treball col•laboratiu, autònom i autorregulat dels alumnes en els assignatures re-dissenyades, així com per a la millora de les tutories i dels processos de comunicació i suport individualitzat entre professors i alumnes.

La finalitat d'aquest projecte s'estableix en estricta continuïtat i coherència amb les finalitats d'un projecte anterior, subvencionat en la convocatòria de projectes per a la millora de la qualitat docent del DURSI de l'any 2002 (projecte 237 MQD 2002),...(+)