Innovació
Dades del projecte

Instruments per l'avaluació de processos d'innovació docent universitària des d'una perspectiva constructivista

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Teresa Mauri
Rosa Colomina
Javier Onrubia
María José Rochera
Inés de Gispert
Rosa Mayordomo
Mila Naranjo
Ana Remesal
Teresa Segués
Gemma Aguado
Anna Engel
Marc Lafuente

Font de financiació: Institut de Ciències de l'Educació de la Universidad de Barcelona, ICEB. Proyecto "Factors i processos implicats en la docència universitària basada en l'aprenentatge autònom de l'alumne i en l´ús de les TIC"

Referència: REDICE-04

Data d'inici: 2004
Data de finalització: 2006

« Tornar al llistat anterior

Resum

La finalitat d'aquest projecte és l'elaboració d'instruments per a valorar les característiques de diferents pràctiques d'innovació docent universitària dissenyades i desenvolupades amb la voluntat de millorar els processos d'aprenentatge dels alumnes, a partir d'un marc psicoeducatiu de caràcter constructivista dels processos instruccionals.

Els objectius d'aquesta investigació són:

- Identificar i descriure dimensions rellevants, des d'una perspectiva constructivista, a contemplar en l'elaboració d'instruments per a la recollida d'informació sobre el disseny i la implementació d'una proposta d'innovació, per a valorar la seva contribució a una docència universitària de qualitat.

- Elaborar instruments que permetin l'anàlisi d'experiències d'innovació docent dirigides a promoure l'aprenentatge autònom de l'alumne mitjançant l'ús de metodologies com l'anàlisi de casos, de resolució de problemes o de projectes, i que integrin tecnologies de la informació i la comunicació com una via de millora de la qualitat docent.

- Utilitzar els instruments elaborats en situacions instruccionals d'innovació docent que permetin la recollida de dades...(+)