Innovació
Dades del projecte

L'aprenentatge de l'autorregulació individual i de grup. Una proposta centrada en el treball de l' alumne i l'ús de les TIC en l'àmbit de la Psicologia de l'Educació

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Rosa M. Colomina Álvarez
Inés de Gispert Pastor
Teresa Mauri Majós
Rosa M. Mayordomo Saíz
Mila Naranjo
Javier Onrubia Goñi
Ana Remesal
M. José Rochera Villach
M. Teresa Segués Morral

Font de financiació: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, DURSI. Generalitat de Catalunya

Referència: 2005MQD00218

Data d'inici: 2006
Data de finalització: 2007

« Tornar al llistat anterior

Resum

La finalitat general del projecte és realitzar una re-elaboració del disseny i desenvolupament de les assignatures -Psicologia de l'educació (Psicologia, UB), Psicologia de l'educació i atenció a la diversitat (Formació del professorat, UB), Psicologia de l'educació (Formació del professorat, URV), Psicologia de l'educació infantil (Formació del professorat, URV)- estructurades a partir d'una metodologia centrada en l'alumne i amb el suport de recursos virtuals, amb l'objecte d'incorporar activitats i instruments que ajudin de manera explícita i sistemàtica als estudiants a adquirir i utilitzar capacitats de regulació autònoma dels seus processos d'estudi individual i de treball col•laboratiu en petit grup.

Aquesta finalitat general es concreta en tres objectius específics:

- identificar eines i recursos basats en les TIC que puguin utilitzar-se per a promoure l'autorregulació individual i grupal dels estudiants;

- dissenyar activitats i instruments didàctics que afavoreixin l'autorregulació individual i grupal dels estudiants;

- re-elaborar de manera global el disseny i desenvolupament instruccional de les assignatures a partir de la...(+)