Innovació
Dades del projecte

L’ús de blocs en entorns d’aprenentatge que utilitzen la plataforma Moodle: una estratègia docent per millorar l’aprenentatge autònom de l’estudiant

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Rosa M. Colomina
Inés de Gispert
Teresa Mauri
Mila Naranjo
Javier Onrubia
Ana Remesal
M. José Rochera
M. Teresa Segués
Alfonso Bustos
Anna Engel
Enric Valls (URV)
Mª Dolores Garcia (URV)
Emília Molas (URV)

Font de financiació: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, DURSI. Generalitat de Catalunya

Referència: 2007MQD00233

Data d'inici: 2008
Data de finalització: 2009

« Tornar al llistat anterior

Resum

La finalitat del projecte és utilitzar diverses eines TIC integrades en entorns d’aprenentatge que utilitzen la plataforma Moodle, especialment els blocs, per ajudar els estudiants a planificar i regular millor el seu aprenentatge, integrant l’ús d’aquestes eines en metodologies basades en l’anàlisi de casos i situacions-problema.

L’assoliment d’aquesta finalitat suposa:

1. Revisar experiències i treballs previs d’utilització dels blocs, i eventualment d’altres eines TIC utilitzables en entorns d’aprenentatge que utilitzen Moodle (p.e. els “wikis”, els “tallers” o les “bases de dades”), per a afavorir les capacitats d’aprenentatge autònom dels estudiants.

2. Dissenyar activitats i tasques que, a través de l’ús dels blocs i altres eines TIC integrades en Moodle (p.e. els “wikis”, els “tallers” o les “bases de dades”), ajudin els estudiants a planificar, supervisar i avaluar el seu procés de treball i estudi personal i de grup.

3. Integrar aquestes activitats i tasques en les metodologies d’anàlisi de casos d’ús habitual en les assignatures del projecte.

4. Dur a terme la docència de les assignatures...(+)