Innovació
Dades del projecte

Pautes i instruments de suport (“scripts”) per el treball en grup. Una proposat per a l’aprenentatge de competències de treball col·laboratiu en assignatures de grau i postgrau de l’àmbit de la Psicologia de l’Educació

Investigador principal: Javier Onrubia

Equip de recerca:
César Coll
Rosa M. Colomina
Anna Engel
Inés de Gispert
José Ramón Lago (U. Vic)
Teresa Mauri
Emília Molas (URV)
Mila Naranjo (U. Vic)
Ana Remesal
M. José Rochera
Enric Valls (URV)

Font de financiació: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, DURSI. Generalitat de Catalunya

Referència: 2009MQD00073

Data d'inici: 2009
Data de finalització: 2011

« Tornar al llistat anterior

Resum

La finalitat del projecte és dissenyar i desenvolupar pautes de suport (“scripts”) a la realització, per part dels estudiants, de les activitats de treball col•laboratiu en petit grup que s’inclouen a les assignatures que formen part del projecte, les quals s’imparteixen utilitzant metodologies basades en l’anàlisi i resolució de casos i problemes.

Aquestes pautes poden remetre a diferents aspectes de l’organització i desenvolupament d’aquestes activitats, com per exemple:

- les fases de realització de l’activitat;

- les consignes i indicacions de les tasques i subtasques a realitzar a cada fase;

- la composició del grup i la seva organització en les diferents fases o tasques;

- la possible distribució d’informacions, materials i recursos entre els participants en determinades fases o tasques;

- les relacions i interaccions entre grups, i amb el professor;

- el procés de reflexió i valoració de l’activitat per part dels propis participants;

- la temporalització de les diferents fases i de l’activitat en el seu conjunt.

Es...(+)