Intervenció
Dades del projecte

Elaboració, desenvolupament i avaluació del Terrassa Projecte Educatiu de Ciutat, TPEC

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Rosa Colomina
Teresa Mauri
Javier Onrubia
M. José Rochera

Font de financiació: Patronato Municipal de Educación de Terrassa

Referència: FBG301426

Data d'inici: 2001
Data de finalització: 2002

« Tornar al llistat anterior

Resum

La proposta d'elaborar i desenvolupar un projecte educatiu de la ciutat de Terrassa (TPEC) es fonamenta en una visió àmplia de l'educació, ajustada a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes en el nou escenari social, econòmic i cultural de principis del segle XXI.

Dues idees destaquen en aquesta nova visió: el compromís i la corresponsabilització social amb l'educació, i el paper de la ciutat com educadora.

Des del punt de vista metodològic, el procés de disseny, desenvolupament i avaluació del TPEC aprofita experiències anteriors en altres ciutats, al mateix temps que incorpora alguns trets específics. En conjunt, entre els principis que han de presidir aquest procés poden destacar-se: la voluntat de portar a terme un projecte col•lectiu amb participació de tota la ciutadania, la vinculació amb la tradició de Terrassa en l'àmbit de la innovació i la renovació pedagògica, l'elecció d'àmbits prioritaris d'actuació en funció de la seva especial rellevància i tradició en la ciutat, l'elaboració d'un diagnòstic detallat i rigorós de la situació en aquests àmbits, i el disseny de plans i programes d'actuació concrets i ben delimitats que...(+)