Intervenció
Dades del projecte

Comunitats d’Aprenentatge en el Projecte Educatiu del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona-2004

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Javier Onrubia
Isabel Solé

Font de financiació: Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, S.A.

Referència: FBG 301435

Data d'inici: 2001
Data de finalització: 2002

« Tornar al llistat anterior

Resum

Les Comunitats d'Aprenentatge (CA) s'han anat configurant en el transcurs de l'última dècada com alternativa a una forma d'entendre l'educació que atorga pràcticament en exclusiva a l'educació formal i a les institucions dels sistemes educatius -escoles, centres d'educació secundària, centres universitaris, centres de formació superior, etc.- la responsabilitat de la formació dels nens, els joves i els ciutadans i ciutadanes en general.

Les elaboracions teòriques i les experiències pràctiques que s'han anat generant en el transcurs dels últims anys entorn de les CA ofereixen una plataforma i uns elements d'enorme interès per a abordar aquest canvi profund en educació al que abans al•ludíem i que, d'acord amb la majoria de les anàlisis, és necessari i urgent escometre.

L'interès i la utilitat potencial de la teoria i la pràctica de les CA com font d'inspiració per a pensar i concretar en què ha de consistir aquest canvi i com és possible escometre'l resideix tant en la seva capacitat per a transformar les pràctiques pedagògiques i l'organització habitual de les institucions educatives formals, com en la seva capacitat per a mobilitzar recursos...(+)