Intervenció
Dades del projecte

BÀSIC. Sabers fonamentals, competències clau

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Alfonso Bustos
Anna Engel
Teresa Mauri

Font de financiació: Fundació Jaume Bofill

Referència: NR876816

Data d'inici: 2006
Data de finalització: 2007

« Tornar al llistat anterior

Resum

La situació actual pel que fa al curriculum escolar es troba en una situació crítica i en certa mesura paradoxal.

D'una banda, en el nou escenari social, econòmic, polític i cultural que ens trobem sembla cada vegada més evident la necessitat d'incorporar al curriculum escolar nous coneixements, noves destreses i habilitats, nous valors, noves competències. D'altra banda, amplis sectors del professorat, tant d'educació primària com d'educació secundària obligatòria, coincideixen a valorar que és impossible que l'alumnat pugui aprendre i que el professorat pugui ensenyar tot allò que la normativa curricular vigent diu que s'ha d'ensenyar i s'ha d'aprendre durant l'educació bàsica.

Tot sembla indicar, en conseqüència, que els nostres curricula han d'incorporar nous continguts i competències; no obstant això, tot sembla indicar també que alguns continguts actualment presents en el curriculum escolar potser no són tan necessaris...(+)