Intervenció
Dades del projecte

Red PAyPE: Xarxa interuniversitària d'excel·lencia sobre Processos d'Aprenentatge i Pràctiques Educatives

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Mtra. M. Arbeláez, Dra. E. Badilla, Dr. R. Baquero, Mtro. A. Bustos (responsable de la intranet del grupo y del espacio de trabajo colaborativo en línea), Dra. F. Díaz Barriga, Dra. A. Engel (responsable de documentación), Dra. L. Fuentes, Dra. G. Mesa, Mgst. N. Santángelo y Dra. M. Villalón

Font de financiació: Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos

Referència: NR909012

Data d'inici: 2009

« Tornar al llistat anterior

Resum

La Xarxa PAyPE —Processos d'Aprenentatge i Pràctiques Educatives— es concep com una xarxa interuniversitària d'excel.lència orientada a l'estudi i millora dels processos d'aprenentatge en diferents tipus d'escenaris, contextos i pràctiques educatives. Les activitats de la xarxa s'organitzen entorn de tres eixos: formació, investigació i intercanvi acadèmic i professional.

La creació de la xarxa ha rebut el suport del Centre d'Alts Estudis Universitaris de l'Organització d'Estats Iberoamericans, en el marc del seu objectiu de contribuir a la construcció de l'Espai Iberoamericà del Coneixement mijançant l'impuls de xarxes de formació interinstitucionals.

El grup encarregat de dissenyar i promoure la creació i desenvolupament de la xarxa està format inicialment per acadèmics de les següents institucions: Universidad de Barcelona, España (coordinación); Universidad de Costa Rica, Costa Rica; Universidad Nacional Autónoma de México, México; Universidad del Valle, Colombia; Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia; Universidad de Quilmes, Argentina; Universidad Nacional de Río Negro, Argentina; i Universidad de Los Lagos, Chile.
..(+)