Investigació
Dades del projecte

Referència, context i construcció de significats en la interacció educativa

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Enric Bolea
Rosa Colomina
Inés de Gispert
Rosa Mayordomo
Javier Onrubia
M. Cinta Portillo
María José Rochera
Teresa Segués
Laura Pla

Font de financiació: Ministerio de Educación y Ciencia

Referència: PB87-0060

Data d'inici: 1988
Data de finalització: 1991

« Tornar al llistat anterior

Resum

A partir de la influència de les tesis constructivistes, gran part dels investigadors en psicologia de l'educació han dirigit els seus esforços durant la darrera dècada a estudiar els processos psicològics que intervenen en la construcció, diversificació i enriquiment de representacions o significats que construeixen els alumnes.

Pocs treballs, però, han analitzat els mecanismes interpsicològics mitjançant els quals es pot influir, amb una finalitat educativa, sobre aquests processos constructius. L'anàlisi d'aquests mecanismes es planteja des d'una perspectiva teòrica que concep la influència educativa com el resultat de la construcció conjunta de sistemes de significats compartits i que atribueix un paper essencial a la mediació semiòtica, és a dir, al discurs produït pels participants, com un nexe entre el context en el qual té lloc l'activitat i els significats o representacions que construeixen.

Amb l'objectiu de confrontar empíricament aquest enfocament i d'aprofundir en les hipòtesis explicatives que se'n deriven, el projecte proposa analizar una sèrie de registres observacionals corresponents a quatre tipus de situacions diferents pel que fa a...(+)