Investigació
Dades del projecte

La pràctica de l'avaluació i l'ús de materials curriculars en la interactivitat professor-alumne

Investigador principal: Teresa Mauri Majós (Universitat de Barcelona) y Isabel Gómez Alemany (Universitat Autònoma de Barcelona)

Equip de recerca:
Elisabeth Galindo

Font de financiació: Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia Resolució: 26-4-93 (BOE 15-5-93)

Referència: NR5687

Data d'inici: 1993
Data de finalització: 1996

« Tornar al llistat anterior

Resum

L'estudi té com a objectiu aprofundir en la comprensió dels mecanismes d'influència educativa que es concreten en la interactivitat professor-alumne identificant els que caracteritzen la pràctica educativa de professors que programen conjuntament, persegueixen els mateixos objectius didàctics i utilitzen idèntic material didàctic que elaboren en equip.

En aquest marc, són objectius específics de la recerca:

- Descriure i analitzar les característiques de les seqüències didàctiques (SD) observades prenent com a referent el material curricular utilitzat.

- Aprofundir en la comprensió d'alguns dels mecanismes d'influència educativa que actuen en la interactivitat professor-alumne al llarg de les seqüències didàctiques analitzades i identificant especialment els relacionats amb la pràctica de l'avaluació inicial, formativa i sumativa.

- Aportar dades per orientar l'elaboració i ús dels materials curriculars a l'aula. Aportar informació útil per a la formació del professorat...(+)