Investigació
Dades del projecte

L'avaluació de l'aprenentatge matemàtic a l'educació obligatòria: referent psicopedagògic i curricular, referent normatiu i pràctiques d'avaluació

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Elena Barberà
Javier Onrubia

Font de financiació: Ministerio de Educación y Ciencia

Referència: APC95-0129

Data d'inici: 1995
Data de finalització: 1996

« Tornar al llistat anterior

Resum

L'objectiu últim del projecte és contribuir al procés de revisió i millora de les pràctiques habituals d'avaluació dels aprenentatges dels alumnes en la perspectiva de l'actual reforma educativa (LOGSE).

D'acord amb aquest objectiu, es proposa abordar la problemàtica de l'avaluació dels aprenentatges en una quàdruple perspectiva: en primer lloc, aprofundir en l'anàlisi de les relacions entre el referent psicopedagògic i curricular i el referent normatiu; en segon lloc, identificar les pràctiques d'avaluació -estratègies, procediments, instruments i activitats- que utilitza habitualment el professorat i valorar la seva major o menor proximitat i adequació als plantejaments conceptuals i normatius que propugna la reforma; en tercer lloc, indagar les tensions i conflictes que sorgeixen en la pràctica de l'avaluació, entre la lògica pedagògica i la lògica del control social, o si es prefereix, entre els processos de presa de decisions de naturalesa pedagògica i els processos de presa de decisions de naturalesa social (acreditació, certificació, titulació) que acompanyen els resultats de l'avaluació; i en quart lloc, indagar possibles vies d'actuació que...(+)