Investigació
Dades del projecte

Activitat conjunta i estratègies discursives en la comprovació i control de significats compartits: l'avaluació de l'aprenentatge en les pràctiques educatives escolars

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Teresa Mauri
Rosa Colomina
Joan Guardia
Mariana Miras
Javier Onrubia
María José Rochera
Isabel Solé
Inés de Gispert
Enric Valls
Elena Barberà
Rosa Mayordomo
Teresa Segués

Font de financiació: Ministerio de Educación y Ciencia

Referència: PB95-1032

Data d'inici: 1996
Data de finalització: 1998

« Tornar al llistat anterior

Resum

La problemàtica de l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes s'estudia en aquest projecte amb una doble finalitat. En primer lloc, aprofundir en el coneixement de les relacions entre els processos intrapsicològics i els mecanismes interpsicològics d'influència educativa implicats en la construcció del coneixement escolar. En les activitats d'avaluació es fan sovint explícits alguns aspectes del procés de construcció del coneixement i de l'ajuda pedagògica del professor que, en d'altres circumstàncies, romanen invisibles. En segon lloc, contribuir a un millor coneixement dels recursos i dificultats del professorat d'Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria per a modificar les pràctiques d'avaluació d'acord amb els plantejaments de la reforma educativa impulsada per la LOGSE.

Les formes d'organització de l'activitat conjunta i l'activitat discursiva de professors i alumnes, així com les tensions entre la lògica pedagògica i la lògica social de l'avaluació, són el punt de partida per enunciar un conjunt d'hipòtesis directives, la contrastació empírica de les quals comporta observacions, enregistraments i anàlisis de situacions i...(+)