Investigació
Dades del projecte

Interacció i influència educativa: la construcció del coneixement en entorns electrònics d'ensenyament i aprenentatge

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Projecte coordinat GRINTIE (Universitat de Barcelona) y EDUS (Universitat Oberta de Catalunya)

Grup GRINTIE: Teresa Mauri, Rosa Colomina, Javier Onrubia, María José Rochera, Inés de Gispert, Rosa Mayordomo, Mila Naranjo, Ana Remesal, Teresa Segués, Gemma Aguado, Anna Engel, Carli Farràs, Eva Gea, Marc Lafuente.

Grup EDUS: Carles Sigalès, Antoni Badia, Elena Barberà, Anna Espasa, Daniela Ruiz.

Font de financiació: Ministerio de Ciencia y Tecnología

Referència: Projecte coordinat BSO2001-3680-C02-01

Data d'inici: 2002
Data de finalització: 2004

« Tornar al llistat anterior

Resum

El projecte aborda la problemàtica, central per a les teories i models constructivistes, dels mecanismes d'influència educativa, és a dir, dels processos interpsicològics mitjançant els quals els professors i altres companys ajuden els alumnes a construir coneixements en situacions formals d'ensenyament i aprenentatge.

En aquest marc, i continuant amb els treballs anteriors de l'equip investigador, el projecte té com a finalitat identificar i descriure els mecanismes d'influència educativa en entorns d'ensenyament i aprenentatge que utilitzen formes d'interacció no presencial basades en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El disseny proposat consisteix en l'anàlisi en profunditat, mitjançant una metodologia d'estudi de casos, de cinc processos instruccionals que concreten de maneres diferents aquestes formes d'interacció, en funció de variables com l'edat i el nivell educatiu dels alumnes, el major o menor èmfasi en les activitats i materials d'autoaprenentatge, l'existència o no de situacions d'interacció cara a cara juntament amb les formes d'interacció no presencial, la major o menor riquesa interactiva de les activitats...(+)