Investigació
Dades del projecte

Personalitzar els aprenentatges a través dels interessos dels alumnes i les alumnes. Col·laboració de l'equip docent i implicació de l'alumnat. IMPLICA-'T

Investigador principal: Anna Engel i Judith Oller

Equip de recerca:
César Coll
Rosa Colomina
Teresa Mauri
Marta Minguela
Javier Onrubia
Jordi Renom
Mª José Rochera

Font de financiació: Ministeri de Ciència i l'Agència Estatal d'Investigació

Referència: PID2020-116223RB-I00/AEI/10.13039/501100011033

Data d'inici: 2021
Data de finalització: 2024

« Tornar al llistat anterior

Resum

La finalitat general d'aquesta recerca és estudiar processos d'implementació de pràctiques educatives que ajudin l'alumnat a implicar-se i comprometre's amb les activitats i aprenentatges escolars.

En detall, aquest projecte persegueix tres objectius:
i) explorar la percepció del professorat, l'alumnat i les seves famílies sobre els factors que promouen la implicació i el compromís de l'alumnat en les activitats i els aprenentatges escolars, així com les seves expectatives respecte a la incidència que té la participació de l'alumnat en aquestes pràctiques educatives per al seu futur personal i professional;
ii) aprofundir en la comprensió de com determinades pràctiques educatives de personalització de l'aprenentatge ajuden l'alumnat a construir i re-construir els seus interessos, i a fomentar aprenentatges amb sentit i valor personal per a l'alumnat;
iii) descriure i comprendre les dinàmiques de treball conjunt entre el professorat en els processos de disseny, seguiment i valoració de millores en la seva pràctica docent.

El projecte adopta una estratègia metodològica mixta, combinant una aproximació extensiva, de caràcter quantitatiu, i...(+)