Innovació
Dades del projecte

L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre

Investigador principal: Teresa Mauri

Equip de recerca:
Mónica Aldana
Ana Anton
Marc Clarà
Rosa Maria Colomina
Inés de Gispert
Sara Delgado
Anna Engel
Anna Ginesta
Marta Gracia
Marc Lafuente
Maria Rosa Hernández
Esther Nadal
Montserrat Navas
Maria José Rochera
Ana Remesal
Claudia Portilla
Núria Viñoles
Horacio Vidosa

Font de financiació: Vicerectorat de Política Docent i Científica – Programa de Millora i Innovació Docent- Universitat de Barcelona

Referència: 2014PID_UB/046

Data d'inici: 2014
Data de finalització: 2015

« Tornar al llistat anterior

Resum

L'actuació d'innovació que es presenta, partint de les experiències prèvies dels dos cursos acadèmics anteriors, té com objectius:

- Redissenyar i sistematitzar una proposta docent vertebrada entorn del treball amb qüestionaris, que completi el sistema d’avaluació continua i reguladora (formativa i formadora) de les assignatures de Psicologia de l’Educació dels ensenyaments de Mestre d’Educació Infantil i de Mestre d’Educació Primària i de la doble titulació de Mestre d'Infantil i Primària.
-Redissenyar el sistema de feedback automàtic formatiu dels qüestionaris.
-Posar en marxa una proposta docent que integri l’ús dels qüestionaris com a suport a una pràctica autoreguladora de l’aprenentatge.
-Valorar la incidència de l'ús dels qüestionaris en l'aprenentatge dels continguts, en la millora de la competència autoreguladora i el grau de satisfacció dels estudiants i dels professors de l'ús dels qüestionaris com una eina autoreguladora de l'aprenentatge.
..(+)