Investigació
Dades del projecte

La reflexió conjunta en les pràctiques com a mecanisme de vinculació entre universitat i escola.

Investigador principal: Teresa Mauri

Equip de recerca:
Marc Clarà
Rosa Maria Colomina
Anna Ginesta
Fco. Javier Onrubia

Font de financiació: Generalitat de Catalunya, Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Referència: 2014 ARMIF 00052

Data d'inici: 2014
Data de finalització: 2015

« Tornar al llistat anterior

Resum

La innovació que es proposa en aquest projecte aborda el problema de la vinculació entre escola i universitat en la formació de mestres, especialment en les pràctiques, i el problema derivat de la falta d’integració en la formació del professorat dels coneixements propis de la Universitat i els coneixements propis de l’Escola.

Partint de la premissa, àmpliament documentada en la literatura sobre formació del professorat, que els processos de reflexió sobre la pràctica són els mecanismes principals per aquesta integració de diferents coneixements, el projecte proposa la introducció sistemàtica de diferents espais de reflexió conjunta durant les tres assignatures de Pràctiques del grau en Educació Primària de la Universitat de Barcelona.

Entre els diferents espais que es proposen introduir n’hi ha un que és compartit entre mestres, professors de la universitat i estudiants. Aquest espai s’articula amb
altres espais de reflexió entre estudiants i mestres per una banda, i estudiants i professors de la universitat per l’altra.

El funcionament dels diferents espais de reflexió conjunta i la seva articulació s’analitzarà mitjançant una...(+)