Investigació
Dades del projecte

Experiències d'aprenentatge i identitat d'aprenenta en l'era digital: itineraris d'aprenentatge en contextos educatius formals i no formals

Investigador principal: César Coll

Equip de recerca:
Aldana, Mónica (Universitat de Barcelona)
Bagnoli, Anna (University of Cambridge)
Díaz-Barriga, Frida (Universidad Nacional Autónoma de México)
Engel, Anna (Universitat de Barcelona)
Esteban, Moisés (Universitat de Girona)
Falsafi, Leili (Municipality of Botkyrka, Sweden)
de Gispert, Inés (Universitat de Barcelona)
Latinjak, Alexander (Universitat de Girona)
Lopez, Víctor (Universitat de Girona)
Oller, Judith (Universitat de Girona)
Ratner, Carl (Institute for Cultural Research and Educatiio)
Remesal, Ana (Universitat de Barcelona)
Rochera, María José (Universitat de Barcelona)
Siqués, Carina (Universitat de Girona)
Vidosa Horacio (Universitat de Barcelona)
Vila Ignasi (Universitat de Girona)

Font de financiació: Proyectos I+D+I. Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad. Ministerio de Economía y Competitividad

Referència: EDU2013-40965-R

Data d'inici: 2014
Data de finalització: 2016

« Tornar al llistat anterior

Resum

Aquest projecte té com a focus la construcció de la identitat d'aprenent (IdA) en el marc de la nova ecologia de l'aprenentatge que és un dels trets distintius de la Societat de la Informació (SI).

En aquest marc, les experiències d'aprenentatge que estan a la base de la construcció de l'IdA no se circumscriuen als escenaris d'educació formal. Les persones tenim experiències d'aprenentatge i aprenem en espais i contextos molt diferents. Això sempre ha estat així, però amb la generalització de les tecnologies digitals de la informació i la comunicació (TIC), han aparegut nous contextos que ofereixen oportunitats i recursos per aprendre, al mateix temps que s'ha ampliat de forma considerable el potencial dels escenaris tradicionals com a fonts d'aprenentatge. Les persones transitem per aquests contextos, participem en les activitats que en ells tenen lloc, aprofitem en major o menor mesurada les oportunitats que ofereixen per aprendre i tenim experiències d'aprenentatge que proporcionen la matèria primera per construir una representació de nosaltres mateixos com a aprenents.

Sobre aquesta base, el projecte persegueix tres objectius:
i) identificar, descriure...(+)