Innovació
Dades del projecte

La utilització dels Espais Personals de Treball i Aprenentatge -EPTA- en la formació universitària

Investigador principal: Responsables: César Coll, Anna Engel i Alfonso Bustos

Equip de recerca:
Marc Clarà
Rosa Colomina
Anna Ginesta
Inés de Gispert
Teresa Mauri
Javier Onrubia
Ana Remesal
María José Rochera

Font de financiació: Vicerectorat de Política Docent i Científica – Programa de Millora i Innovació Docent- Universitat de Barcelona

Referència: 2011PID-UB/28

Data d'inici: 2011
Data de finalització: 2013

« Tornar al llistat anterior

Resum

El projecte es proposa introduir l'ús d'Entorns Personals d'Aprenentatge -Personal Learning Environments, PLE- en la formació dels estudiants del Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació -MIPE.

Actualment, aquest màster compta ja amb una Comunitat Virtual que, a més de tenir els recursos propis d'una comunitat virtual d'aprenentatge, dóna accés a les aules virtuals de les assignatures i activitats curriculars i complementàries. Tant la Comunitat com les aules virtuals están construïdes sobre la plataforma Moodle.

El projecte d'innovació que ara es planteja pretén incorporar una capa més a les dues de les que ja consta la Comunitat virtual MIPE/DIPE a partir del concepte emergent Entorn Personal d'Aprenentatge.

Més concretament, es proposa que els membres de la comunitat puguin construir els seus propis Entorns Personals de Treball i Aprenentatge -EPTA- en els que s'integrarien tant l'actual Comunitat Virtual MIPE/DIPE com les aules virtuals de les assignatures i activitats curriculars complementàries. Hom proposa emprar Elgg, una plataforma de serveis de xarxa social de codi obert, per a la construcció dels EPTA.

L'objectiu últim de la...(+)