Investigació
  • 2002-2003 Pautes per a l'anàlisi de la intervenció en entorns d'aprenentatge virtual: dimensions rellevants i instruments d'avaluació
  • 2002-2003 "Learning in a Virtual Integrated University System" (LIVIUS)
  • 2002-2004 Interacció i influència educativa: la construcció del coneixement en entorns electrònics d'ensenyament i aprenentatge
  • 1996-1998 Activitat conjunta i estratègies discursives en la comprovació i control de significats compartits: l'avaluació de l'aprenentatge en les pràctiques educatives escolars
  • 1995-1996 L'avaluació de l'aprenentatge matemàtic a l'educació obligatòria: referent psicopedagògic i curricular, referent normatiu i pràctiques d'avaluació
  • 1993-1996 La pràctica de l'avaluació i l'ús de materials curriculars en la interactivitat professor-alumne
  • 1988-1991 Referència, context i construcció de significats en la interacció educativa

« Anterior 1 2 3  (23 resultats)

2021-2024

Personalitzar els aprenentatges a través dels interessos dels alumnes i les alumnes. Col·laboració de l'equip docent i implicació de l'alumnat. IMPLICA-'T (+)

Investigació