Investigació
  • 2014-2015 La reflexió conjunta en les pràctiques com a mecanisme de vinculació entre universitat i escola.
  • 2013-2014 Ajudar a reflexionar la pràctica: construcció del coneixement professional en el practicum
  • 2011-2013 Transatlantic lifelong learning: rebalancing relations
  • 2010-2012 Tasques d’escriptura col•laborativa en Moodle: Anàlisi de l’impacte de la innovació docent en la gestió autònoma de la tasca i en l’elaboració del significat
  • 2010-2013 La construcció col·laborativa del coneixement en entorns digitals basats en la comunicació assincrònica escrita: modalitats i distribució de l'ajuda educativa entre els participants
  • 2008-2010 Tasques d’escriptura col·laborativa en l’ensenyament mediades per la plataforma Moodle. Anàlisi del seu impacte en la docència i les pràctiques d’avaluació del professorat universitari
  • 2006-2008 Adquisició de les competències d’autorregulació i col•laboració en contextos d’ensenyament- aprenentatge de qualitat centrats en l’alumne i mediats per les TIC
  • 2004-2007 Ajudar a aprendre en xarxes electròniques de comunicació asincrònica escrita: la presència docent i les funcions del professor en els processos de construcció del coneixement

« Anterior 1 2 3 següent » (23 resultats)

2021-2024

Personalitzar els aprenentatges a través dels interessos dels alumnes i les alumnes. Col·laboració de l'equip docent i implicació de l'alumnat. IMPLICA-'T (+)

Investigació