Innovació
  • 2009-2011 Pautes i instruments de suport (“scripts”) per el treball en grup. Una proposat per a l’aprenentatge de competències de treball col·laboratiu en assignatures de grau i postgrau de l’àmbit de la Psicologia de l’Educació
  • 2008-2009 L’ús de blocs en entorns d’aprenentatge que utilitzen la plataforma Moodle: una estratègia docent per millorar l’aprenentatge autònom de l’estudiant
  • 2008-2013 Comunitat dʼaprenentatge virtual en un postgrau de Psicologia de lʼEducació (MIPE-DIPE): una proposta per fomentar la comunicació acadèmica i millorar la formació.
  • 2006-2007 L'aprenentatge de l'autorregulació individual i de grup. Una proposta centrada en el treball de l' alumne i l'ús de les TIC en l'àmbit de la Psicologia de l'Educació
  • 2004-2005 L'ensenyament de Psicologia de l'Educació des de la perspectiva de la convergència europea: una proposta basada en el treball de l'alumne i en l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
  • 2004-2006 Instruments per l'avaluació de processos d'innovació docent universitària des d'una perspectiva constructivista
  • 2002-2003 L'anàlisi de casos en format semipresencial: una alternativa per millorar l'aprenentatge del alumnat en l'àmbit de la psicologia de l'educació

« Anterior 1 2  (15 resultats)

2019-2022

Millorar l’aprenentatge autònom potenciant l’atribució de sentit dels estudiants de Psicologia de l’Educació dels ensenyaments de mestre. (+)

Innovació