Investigació
  • 2013-2014 Ajudar a reflexionar la pràctica: construcció del coneixement professional en el practicum
  • 2011-2013 Transatlantic lifelong learning: rebalancing relations
  • 2010-2012 Tasques d’escriptura col•laborativa en Moodle: Anàlisi de l’impacte de la innovació docent en la gestió autònoma de la tasca i en l’elaboració del significat
  • 2010-2013 La construcció col·laborativa del coneixement en entorns digitals basats en la comunicació assincrònica escrita: modalitats i distribució de l'ajuda educativa entre els participants
  • 2008-2010 Tasques d’escriptura col·laborativa en l’ensenyament mediades per la plataforma Moodle. Anàlisi del seu impacte en la docència i les pràctiques d’avaluació del professorat universitari
  • 2006-2008 Adquisició de les competències d’autorregulació i col•laboració en contextos d’ensenyament- aprenentatge de qualitat centrats en l’alumne i mediats per les TIC
  • 2004-2007 Ajudar a aprendre en xarxes electròniques de comunicació asincrònica escrita: la presència docent i les funcions del professor en els processos de construcció del coneixement
  • 2002-2003 Pautes per a l'anàlisi de la intervenció en entorns d'aprenentatge virtual: dimensions rellevants i instruments d'avaluació

« Anterior 1 2 3 següent » (22 resultats)

2018-2020

Una proposta de col.laboració escola-universitat en el practicum centrada en els motius de canvi i millora de l'escola (+)

Investigació