Investigació
  • 2018-2020 Una proposta de col.laboració escola-universitat en el practicum centrada en els motius de canvi i millora de l'escola
  • 2017-2020 El desafío de la personalización del aprendizaje escolar: principios, posicionamientos e implementación en los centros educativos
  • 2016-2019 Aprendre amb sentit. Estratègies, instruments i pràctiques de personalització de l'aprenentatge escolar.
  • 2016-2018 L’avaluació del coneixement pràctic en el pràcticum. Una proposta col·laborativa entre escola i universitat basada en la reflexió.
  • 2014-2017 Ajudes a la construcció del coneixement en el practicum de mestres: la reflexió conjunta per millorar la relació teoria-pràctica
  • 2014-2015 La reflexió conjunta en les pràctiques com a mecanisme de vinculació entre universitat i escola.
  • 2014-2016 Experiències d'aprenentatge i identitat d'aprenenta en l'era digital: itineraris d'aprenentatge en contextos educatius formals i no formals

1 2 3 següent » (23 resultats)

2021-2024

Personalitzar els aprenentatges a través dels interessos dels alumnes i les alumnes. Col·laboració de l'equip docent i implicació de l'alumnat. IMPLICA-'T (+)

Investigació