Intervenció
  • 2006-2007 BÀSIC. Sabers fonamentals, competències clau
  • 2001-2002 Comunitats d’Aprenentatge en el Projecte Educatiu del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona-2004
  • 2001-2002 Elaboració, desenvolupament i avaluació del Terrassa Projecte Educatiu de Ciutat, TPEC

(4 resultats)

2009

Red PAyPE: Xarxa interuniversitària d'excel·lencia sobre Processos d'Aprenentatge i Pràctiques Educatives (+)

Intervenció