Presentació Grintie
La tasca actual del GRINTIE està centrada en la construcció de la identitat d'aprenent, l'estudi de les experiències d'aprenentatge dels alumnes fora de l'escola i com aquestes es relacionen amb les experiències dins de l'escola, la personalització de l'aprenentatge escolar, els processos de reflexió conjunta en la pràctica docent com a dispositiu de formació i la construcció del coneixement professional docent en el pràcticum.

GRINTIE

El Grup de Recerca en Interacció i Influència Educativa (GRINTIE) està adscrit al Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Des de l'inici de la seva activitat, a finals dels anys 80, ha estat dirigit pel Dr. César Coll. Des de l'any 1995 forma part del grup Desenvolupament, interacció i comunicació en contextos educatius, reconegut com a Grup de Recerca Consolidat pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

El focus principal del treball del GRINTIE és l'estudi dels processos d'influència educativa. Des d'aquesta temàtica principal, el GRINTIE s'ha interessat per temàtiques com ara l'anàlisi de la interacció professor/alumnes, l'anàlisi del discurs educacional, l'anàlisi de la interacció adult/nen en el context familiar, l'avaluació dels aprenentatges escolars o els processos d'interacció i construcció del coneixement en contextos virtuals d'ensenyament i aprenentatge. També ha dut a terme projectes d'intervenció i assessorament en l'àmbit de les comunitats d'aprenentatge i el desenvolupament de plans educatius territorials.