Presentació Gidpe
El treball del GIDPE s'ha centrat fonamentalment, fins el moment, en el disseny i el desenvolupament de processos instruccionals que proven d'incorporar a la docència de les assignatures de l'àrea de Psicologia de la Educació els plantejaments impulsats per la convergència europea. Més concretament, el GIDPE ha desenvolupat experiències d'innovació docent orientades a incorporar les TIC als processos d'ensenyament i aprenentatge, afavorir l'aprenentatge de competències d'autoregulació, desenvolupar procediments d'avaluació continuada, elaborar propostes de treball en grup, utilitzar metodologies basades en problemes i en l'anàlisi de casos, i potenciar la integració teoria-pràctica en la formació de l'alumnat.

GIDPE

El Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació (GIDPE) està adscrit al Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Des de l'inici de la seva activitat està dirigit pel Dr. César Coll.