Cursos oberts OCW-UB

Les assignatures que presentem són el resultat de successius projectes d’innovació de la docència universitària en l’àmbit disciplinar de la psicologia de l’educació (DURSI, Generalitat de Catalunya. Refs.: 2002MQD237, 2003 MQD 00149, 2005 MQD 00218), basats en una metodologia d’anàlisi i resolució de casos-problema en petits grups col·laboratius i en l’ús de la plataforma Moodle com a suport a la docència presencial.

Altres docents interessats en aquesta temàtica podran consultar, a més del materials de les assignatures, les característiques del disseny tecno-pedagògic desenvolupat per crear un context híbrid (presencial i virtual) d’ensenyament i aprenentatge.

Entre les característiques d'aquest disseny, cal destacar-ne les següents: ...(+)

Cursos oberts OCW-UB

Entre les característiques d'aquest disseny, cal destacar-ne les següents:
1. l’articulació entre la teoria i la pràctica a partir de l’organització dels continguts teòrics i pràctics en blocs temàtics amplis que permeten una aproximació de caire més global i funcional al coneixement -a diferència de l’estructura tradicional de temes;
2. La combinació de diferents tipus d’activitats dirigides tant a la comprensió conceptual com a l’ús estratègic del coneixement;
3. Un sistema integrat d’avaluació continuada;
4. Un ús de les TIC com a eines de suport a la interacció, la comunicació i la col·laboració entre professor i estudiants i, també, entre els propis estudiants. .

En particular, el disseny de les assignatures proposa tres formes d’ús de les TIC:
1. Com a suport al treball col·laboratiu en petit grup dels estudiants;
2. Com a suport al seguiment, recolzament i tutorització per part del professor;
3. Com a suport a la reflexió i regulació dels estudiants sobre el seu propi procés de treball i aprenentatge.

Entre les característiques d'aquest disseny, cal destacar-ne les següents: ...(+)

Cursos oberts OCW-UB

Conseqüentment, el visitant d’aquests cursos tindrà a la seva disposició diversos recursos:
1. Un conjunt de materials que poden resultar del seu interès per tal d’instrumentar una metodologia d’anàlisi de casos-problema en grups col·laboratius;
2. Un conjunt de models d’ús d’algunes de les eines que ofereix la plataforma Moodle aquí emprada;
3. Un conjunt d’instruments per a l’avaluació del treball individual i grupal;
4. L’accés al curs a la plataforma virtual tal i com es presenta a professors i estudiants;
5. l’accés a un conjunt de treballs científics que aprofundeixen i detallen les característiques del disseny tecno-pedagògic que es proposa en cada una de les assignatures.

Moodle és una plataforma tecnològica per implementar processos d’ensenyament i aprenentatge en entorns virtuals i ha estat producte d’una investigació realitzada a la Curtin University of Technology de Perth, Austràlia. Segons el seu creador, Martin Dougiamas, ha estat dissenyada d’acord als principis del constructivisme social. La idea de partida de Moodle és que la construcció del coneixement és el resultat de la comunicació i col·laboració entre persones implicades en l’elaboració conjunta de textos o de qualsevol altre producte social.

Moodle inclou un conjunt d’eines –fòrums, xats, diàlegs, diaris, recursos, tasques, etc.- que faciliten el debat, el treball individual i col·lectiu i la comunicació oberta i multidireccional entre els participants i, per tant, permeten crear entorns digitals d’ensenyament i aprenentatge com els que presentem a continuació..

OpenCourseWare (OCW) és una iniciativa editorial electrònica iniciada en abril del 2001, basada en Internet i fundada per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) en col·laboració amb la Fundació William and Flora Hewlett i la Fundació Andrew W. Mellon, amb l’objectiu inicial de proporcionar un accés lliure, senzill i coherent als materials docents per a educadors, estudiants i autodidactes del món sencer.


Aquesta iniciativa ha tingut un gran impacte i ha impulsat altres universitats a adherir-s’hi mitjançant la generació de projectes propis en coordinació amb OCW-MIT, com és el cas del OCW de la Universitat de Barcelona. Aquest projecte conta igualment amb el suport de Universia, que promou el seu desenvolupament i expansió a través del seu portals universitaris i de les Universitats de la seva xarxa.

Asignatures en OpenCourseWare UB:

Psicologia de l'Educació. Facultat de Psicologia. Entrarentrar com convidat
 
Psicologia de l'Educació i Atenció a la Diversitat. Facultat de Formació del Professorat. Entrarentrar com convidat