Interès dels joves en ciència i tecnologia

Recentment, la literatura científica ha assenyalat en diverses ocasions una disminució de l'interès en ciència i tecnologia (CiT) entre els joves i de la quantitat d'estudiants que trien professions relacionades amb aquestes àrees de coneixement.

En aquest article de Rochera, Merino, Oller i Coll (2019) es presenta un estudi que tenia com a objectiu avaluar l'interès dels alumnes de primària i secundària en camps específics de CiT i relacionar aquest interès amb la seva predisposició a participar en activitats fora de l’escola relacionades amb CiT i la seva inclinació a convertir-se en científics en el futur.

Llegir més...(+)Per a això, es va administrar un qüestionari sobre interessos i actituds en CiT a una mostra de 1336 alumnes. Els resultats mostren que, en general, la intenció de convertir-se en científics és baixa. No obstant això, trobem una relació entre l'interès dels alumnes en àrees de CiT i la seva predisposició a participar en activitats de CiT fora de l'escola, i també entre el seu interès i la seva intenció de convertir-se en científics. A més, es van identificar diferències significatives relacionades amb l'edat i el sexe en tots aquests aspectes.Finalment, discutim la importància de reconèixer l'interès específic de nens i adolescents per a promoure la seva participació en activitats escolars relacionades amb CiT i activitats fora de l'escola. També instem a que la informació sobre carreres científiques i tecnològiques es difongui a les escoles per a augmentar l'interès dels estudiants en aquestes àrees.


  • Deydi Saballa ha defensat la tesi Los actos y el sentido de reconocimiento en la construcción de la identidad de aprendiz dirigida pel Dr. César Coll i la Dra. Leili Falsafi.
  • Begoña Roca defensà la tesi "Els recursos discursius de l’assessor en un procés d’assessorament col·laboratiu" dirigida pel Dr. Javier Onrubia el 8 de febrer de 2019 a la Sala de Graus de la Facultat de Psicologia.
  • Maria Àngels Armengol ha defensat la tesi "La creación de un contexto de colaboración en un proceso de asesoramiento psicopedagógico dirigido a la mejora de las prácticas docentes del profesorado" dirigida pel Dr. Javier Onrubia.
  • Rubén Darío Abelló ha defensat la tesi "Reconstrucción de la identidad de aprendiz, integración académico-social y su relación con la permanencia en estudiantes de la Universidad de Concepción" tutoritzada pel Dr. César Coll.
  • S'inaugura a la Benemèrita Universitat Autònoma de Pobla (Mèxic) la Càtedra César Coll de Recerca i Innovació Educativa, Setembre de 2018.
  • L'editorial Graó ha publicat un dossier monogràfic sobre la personalització de l'aprenentatge.
  • L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) acredita el Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educación -MIPE- amb menció d'excel·lència