Supporting collaborative reflection in teacher education

L'objectiu d'aquest article de Clarà, Mauri, Colomina i Onrubia (2019) és comprendre com certs suports educatius fomenten l'aprenentatge dels docents per conservar la reflexió en entorns col·laboratius.

Presentem un estudi de cas sobre la reflexió col·laborativa entre 14 professors conservadors i un educador docent al llarg de cinc sessions setmanals consecutives.

Els resultats suggereixen que la reflexió col·laborativa es pot recolzar organitzant el procés d'acord amb una doble dinàmica: de l'anàlisi a la síntesi, i de la facilitació oberta a la facilitació directiva.Sis tipus d'assistència diferents relacionats amb aquesta dinàmica, i proporcionats per l'educador docent, s'identifiquen i es descriuen qualitativament.

  • Deydi Saballa ha defensat la tesi Los actos y el sentido de reconocimiento en la construcción de la identidad de aprendiz dirigida pel Dr. César Coll i la Dra. Leili Falsafi.
  • Begoña Roca defensà la tesi "Els recursos discursius de l’assessor en un procés d’assessorament col·laboratiu" dirigida pel Dr. Javier Onrubia el 8 de febrer de 2019 a la Sala de Graus de la Facultat de Psicologia.
  • Maria Àngels Armengol ha defensat la tesi "La creación de un contexto de colaboración en un proceso de asesoramiento psicopedagógico dirigido a la mejora de las prácticas docentes del profesorado" dirigida pel Dr. Javier Onrubia.
  • Rubén Darío Abelló ha defensat la tesi "Reconstrucción de la identidad de aprendiz, integración académico-social y su relación con la permanencia en estudiantes de la Universidad de Concepción" tutoritzada pel Dr. César Coll.
  • S'inaugura a la Benemèrita Universitat Autònoma de Pobla (Mèxic) la Càtedra César Coll de Recerca i Innovació Educativa, Setembre de 2018.
  • L'editorial Graó ha publicat un dossier monogràfic sobre la personalització de l'aprenentatge.
  • L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) acredita el Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educación -MIPE- amb menció d'excel·lència